Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna jest to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych.

Zakres chirurgii szczękowo – twarzowej obejmuje:
- leczenie pourazowych zniekształceń twarzoczaszki
- dystrakcję kości i tkanek miękkich
- chirurgię przedprotetyczną i implantologiczną
- przeszczepy kości
- chirurgię zatok szczękowych
- chirurgię ortognatyczną

PL