Ekstracja zęba

 Ekstrakcja zęba, czyli usunięcie zęba jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z zębodołu przy użyciu odpowiedniego instrumentarium.  Po ekstrakcji zębodół wypełnia się krwią , która ulega skrzepnięciu, a następnie skrzep ulega wchłonięciu i pokrywa się nabłonkiem.

Całkowity czas na  wygojenia rany po usuniętym zębie to około 3 tygodnie.

 Należy pamiętać, że zabieg usunięcia zęba jest wykonywany wtedy gdy nie ma innych możliwości leczenia.

    Najczęstszymi wskazaniami do usunięcia zęba są przewlekłe stany zapalne okolic wierzchołka korzenia, które powstają najczęściej w przypadku zębów martwych lub leczonych endodontycznie, zaawansowane stadium paradontozy i głębokie złamania zębów.  Kolejnym wskazaniem do usunięcia zęba jest brak miejsca na wszystkie zęby w jamie ustnej. Do ekstrakcji kwalifikuje się również zęby wklinowane, czyli takie, które nie wyrżnęły się w całości. Takie zęby mogą doprowadzić do uszkodzenia korzeni innych zębów i mogą stać się siedliskiem bakterii.

 Ekstrakcję przeprowadza się zgodnie z zasadą atraumatycznej ekstrakcji, oznacza to, że przy usuwaniu zęba stosuje się techniki oszczędzające w jak największym stopniu otaczające ząb tkanki miękkie ( dziąsła)  i twarde ( kości).

Najlepszym rozwiązaniem zaraz po ekstrakcji jest wykonanie regeneracji utraconej tkanki kostnej oraz miejsca po utraconym zębie, czyli zębodołu. Regenerację przeprowadza się specjalnym materiałem kościotwórczym i kościozastępczym w formie granulatu i zabezpiecza się go biozgodną  membraną zaporową, która separuje gojące się miejsce od tkanek miękkich.  Zabieg regeneracji kości zapobiega zanikowi kości wyrostka zębodołowego i w przyszłości umożliwia estetyczną rekonstrukcję utraconego zęba za pomocą implantów i korony.

 

W naszej klinice w celu szybszej regeneracji tkanek używamy również membran bogatopłytkowych ( PRF). Są to autogenne membrany pozyskiwane z krwi pacjenta i przygotowywane w specjalnej wirówce do osocza. Membrany są najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w przyspieszaniu procesów gojenia.

Regeneracja membrany prf

PL