Leczenie podczas jednej wizyty

Leczenie kanałowe przeprowadzane na jednej wizycie trwa zazwyczaj około 60 minut. Leczenie ma na celu weliminowanie zakażenia z komory i kanałów zębów oraz zabezpieczenie ich przed powtórnym zainfekowaniem

Zalety leczenia endodontycznego na jednej wizycie:
- zmniejszona liczba wizyt daje większy komfort pacjentowi,
- wyeliminowanie szans na zakażenie mikroorganizmami pomiędzy wizytami,
- możliwość wykonania jednoczasowo estetycznej odbudowy tymczasowej.

PL