Mosty

Mosty Protetyczne – to rodzaj leczenia braku zębowego, polegający na uzupełnieniu
za pomocą połączonych koron. Most protetyczny zbudowany jest z minimum 2 koron protetycznych, osadzonych na zębach filarowych lub implantach i przęsłach mostu, zastępującego brakujące zęby.

Po zacementowaniu mostu przez lekarza, Pacjent nie ma możliwości samodzielnego jego wyciągnięcia. Takie rozwiązanie jest skuteczne nawet do 3 brakujących zębów obok siebie.

Dużą niedogodnością w przypadku mostów protetycznych jest potrzeba szlifowania dwóch sąsiadujących (z luką) zdrowych zębów. Z tego względu, w naszej klinice, namawiamy pacjentów na wszczepienie implantu w miejscu luki zębowej i oszczędzenie zdrowych zębów przed szlifowaniem.

Wykonanie korony protetycznej składa się z następujących etapów:
- diagnostyka (zdjęcie panoramiczne zębów, analiza uśmiechu),
- przygotowanie planu leczenia,
- kwalifikacja do wykonania mostu,
- w przypadku zębów bardzo zniszczonych, należy przyleczyć ząb kanałowo i wzmocnić go dodatkowo wkładem koronowo korzeniowym, a potem wykonać most protetyczny.

Leczenia kanałowego wymagają zęby bardzo zniszczone, które były kilkakrotnie odbudowywane lub które wymagają znacznego szlifowania. Po leczeniu kanałowym, wzmacnia się ząb wkładem koronowo korzeniowym, który uelastycznia ząb i zapobiega jego złamaniu.

1) szlifowanie zębów pod filary mostów, zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym, jest całkowicie bezbolesny i trwa około 30 minut,

2) pobieranie wycisku protetycznego z jamy ustnej, który przenosi sytuację z jamy ustnej pacjenta do laboratorium protetycznego,

Pobieranie wycisku to bardzo ważny etap, wycisku musi być niezwykle precyzyjny,
aby z pełną dokładnością przenosił informację o oszlifowanych pod filar zębach. Wycisk
jest informacją, na podstawie której laboratorium przygotowuje dla pacjenta pracę protetyczną, czyli nowe zęby.

3) zabezpieczenie oszlifowanych zębów koroną tymczasową lub mostem tymczasowym,

Po oszlifowaniu zęba i wykonaniu wycisku, Pacjent zostaje zaopatrzony w koronę tymczasową lub most tymczasowy. Rozwiązania tymczasowe wykonane są z akrylu, spełniają wszystkie funkcje żucia i gryzienia i chronią oszlifowany ząb. Pacjent nosi most tymczasowy do momentu przygotowania mostu ostatecznego przez laboratorium.

4) dobranie koloru korony,

Kolor zęba dobierany jest przy pomocy profesjonalnych kolorników dentystycznych. W przypadku rozległych prac, kolor często konsultowany jest z technikiem dentystycznym.

5) przymiarka i cementowanie mostu protetycznego, wykonanego w laboratorium protetycznym.

Jedynym minusem mostu protetycznego jest fakt, że po 6-8 latach, następuje zanik wyrostka, a pod koronę zaczyna dostawać się pokarm.

PL