opis leczenia

Leczenie składa się z 2 etapów:

1. Opracowanie kanałów zęba
>Mechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych jest jednym z najważniejszych etapów leczenia endodontycznego. Celem naszych działań jest usuniecie zmienionej zapalnie miazgi, czy też miazgi w stanie rozpadu zgorzelinowego, ale także prawidłowe ukształtowanie kanału umożliwiające jego szczelne wypełnienie.
Wszystkie zabiegi podczas leczenia endodontycznego powinny być przeprowadzone w pełnej izolacji od dostępu śliny, aby skutek leczenia był efektywny i długotrwały.

2. Wypełnienie kanałów zęba
Czynność ta ma na celu szczelne zamknięcie światła kanału na całej długości do otworu fizjologicznego, aby uniemożliwić przenikanie bakterii z jamy zęba do tkanek okołowierzchołkowych. Wypełnianie kanałów korzeniowych wymaga zastosowania różnych materiałów i technik. Materiały wypełniające możemy podzielić na stosowane czasowo i stosowane na stałe do ostatecznego wypełnienia.
Najpopularniejszym materiałem do wypełniania kanałów korzeniowych na stałe jest gutaperka. Stosowana od blisko 100 lat, mimo wielu nowych materiałów, jest najlepszym wypełniaczem kanałów, który daje doskonałe efekty lecznicze.

Kluczem do sukcesu leczenia kanałowego jest mechaniczne i chemiczne oczyszczenie i poszerzenie kanałów korzeniowych na całej ich długości. Jest to możliwe dzięki specjalnie do tego celu stworzonym i ciągle udoskonalanym narzędziom kanałowym. Mechaniczne opracowanie systemu kanałów korzeniowych jest wspomagane obfitym płukaniem kanałów takimi środkami chemicznymi jak: podchloryn sodu, kwas cytrynowy i alkohol izopropylowy. Środki te mają za zadanie zdezynfekować i pomóc oczyścić cały system kanałowy. Bardzo ważne jest to, aby system kanałów był opracowany na całej jego długości. Dzięki urządzeniu zwanemu endometrem możemy zmierzyć długość kanału korzeniowego z dużą dokładnością. Jest tu wykorzystywane zjawisko różnej przewodności prądu elektrycznego przez tkanki zębowe i znajdujące się poza zębem.
Nieocenione również w leczeniu endodontycznym są lupy o dużym powiększeniu lub mikroskop zabiegowy. Dzięki tym urządzeniom możemy zlokalizować liczne ujścia kanałowe, które bez niego są niewidoczne, a następnie dokładnie opracować cały system kanałowy. Po opracowaniu systemu kanałowego, oczyszczeniu a następnie osuszeniu go przystępujemy do wypełniania go. Najlepszym materiałem stosowanym do wypełniania kanałów jest gutaperka lub resilon. Wprowadza się je do kanału z niewielką ilością uszczelniacza na wcześniej określoną głębokość, a następnie upycha się go po wcześniejszym podgrzaniu i uplastycznieniu, tak by materiał wypełnił szczelnie opracowany kanał nie pozostawiając pęcherzyków powietrza.

Po leczeniu endodontycznym konieczna jest jak najszybsza, trwała rekonstrukcja zęba ze względu na wysokie ryzyko złamania osłabionej i pustej w środku korony zęba.

Przy niewielkim stopniu uszkodzenia korony zęba wystarczy odbudowa zachowawcza za pomocą wypełnienia kompozytowego.

Jeśli ząb jest mocno zniszczony, konieczna jest odbudowa protetyczna najczęściej za pomocą wkładu koronowego (inlay'a, onlay'a) lub wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej.

Tylko szczelna i trwała odbudowa przeciwdziała wtórnej infekcji kanałów oraz mechanicznym urazom leczonego zęba.

PL