ortodoncja dla najmłodszych

Większość wszystkich wad zgryzu, wykształca się w ciągu pierwszych lat życia dziecka i ma charakter nabyty. Nieleczone wady zgryzu mogą przysporzyć naszemu dziecku wielu kłopotów. Do lekarza ortodonty trafiają dzieci po raz pierwszy najczęściej w wieku 6-12 lat, kierowane przez innego lekarza stomatologa, pediatrę, laryngologa czy logopedę. Leczenie ortodontyczne, prowadzone przez lekarza specjalistę – ortodontę, ma na celu przywrócić prawidłową relację pomiędzy szczęką górną i dolną czyli tzw. fizjologiczne zwarcie oraz właściwe uszeregowanie zębów w łukach zębowych.

Dzieci najczęściej leczymy aparatami ruchomymi.

Aparaty ruchome (wyjmowalne)
Aparaty ruchome, zwane też wyjmowanymi, są to aparaty czynnościowe, których zadaniem jest pobudzenie wzrostu części twarzowej czaszki w korzystnym kierunki. Należy sobie zdać sprawę z faktu, że ortodoncja to nie tylko przemieszczanie zębów, w procesie leczenia mamy do czynienia również z układem kostnym, jak i nerwowo-mięśniowym.

Odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia aparatem ruchomym może pomóc w rozwoju łuków zębowych i w ten sposób wyeliminować potrzebę zastosowania późniejszego leczenia za pomocą ekstrakcji w okresie uzębienia stałego. Badania wykazały, że aparaty czynnościowe mogą być bardzo efektywne w polepszeniu wad czynnościowych i szkieletowych, kiedy mały pacjent rośnie. Minusem leczenia takim aparatem jest to, że aparat taki trzeba nosić kilka godzin w ciągu dnia i spać z nim w nocy. Noszenie tylko nocne niestety nie daje oczekiwanych rezultatów.

Warto wiedzieć, że nie ma przeciwwskazań do leczenia dzieci w okresie uzębienia mieszanego aparatem stałym (nie wyjmowanym). Czasami takie wczesne leczenie chroni dziecko przed poważną wadą zgryzu w przyszłości.

PL