Postępowanie terapeutyczne

Leczenie implantologiczne składa się z kilku etapów :

1. Dokładne badanie
Pierwszy etap leczenia implantologicznego stanowi rozmowa z lekarzem stomatologiem, po której następuje dokładne badanie stomatologiczne. Przeprowadza się badanie rentgenowskie kości, aby ocenić stan tkanki kostnej i określić położenie implantu stomatologicznego

2. Wprowadzanie implantu stomatologicznego
Najpierw wykonywane jest nacięcie dziąsła w miejscu planowanego wprowadzenia implantu. Nacięcie to wykonuje się w głównej mierze aby lekarz mógł sprawdzić przed umieszczeniem implantu dostępną objętość i jakość kości oraz mieć lepszy wgląd we wszelkie struktury anatomiczne. Kolejnym krokiem jest wykonanie małego otworu w kości o średnicy implantu, a następnie jego wprowadzenie. Procedura ta jest bezpieczna dla pacjenta wykonywana jedynie w znieczuleniu miejscowym. Gdy implant zostanie już wprowadzony lekarz zakłada szwy zbliżając brzegi dziąsła do siebie na tym kończy się etap chirurgiczny. Implant w przeciągu trzech do sześciu miesięcy staję się stabilnie połączony z tkanką kostną. W przeciągu tego okresu pacjent zawsze pozostaje zaopatrzony w rozwiązanie tymczasowe.

3. Zakładanie łącznika – etap protetyczny
W przypadku leczenia jednoetapowego po zrośnięciu się implantu z tkanką kostną zastępuje się łącznik tymczasowy łącznikiem ostatecznym. Jeśli stosuje się leczenie dwuetapowe, etap drugi obejmuje wykonanie niewielkiego nacięcia, pozwalające-go na odsłonięcie implantu i założenie łącznika. Po przykręceniu łączników pobiera się kolejny wycisk.

4. Osadzanie uzupełnienia i ponowne badanie
Po wykonaniu korony lekarz mocuje ją po prostu do implantu stomatologicznego. Zwykle następuje potem kilka wizyt kontrolnych, mających na celu ocenę funkcjonalności i estetyki. I to wszystko. Różnica pomiędzy zębami własnymi i nowym zębem na implancie jest praktycznie niedostrzegalna.

Współczynnik powodzenia implantów stomatologicznych jest wysoki i szacuje się go obecnie na poziomie 98-99%

Leczenie z wykorzystaniem implantów stomatologicznych pozwala na odbudowę uzębienia, które doskonale imituje naturalne zęby. Wszczepiona niewielka śruba spełnia tutaj rolę sztucznego korzenia osadzonego w kości, z kolei korona zastępuje prawdziwy ząb. Dzięki odpowiedniemu dobraniu kolorystyki

PL