Przeszczepy Kostne

Zabieg przeszczepu kości stosuje się w przypadku niewystarczającej ilości kości lub w celu zwiększenia podłoża kostnego pod implant. Wykonuje się przeszczepy „bloczków kostnych” pobranych z kości pacjenta (wewnątrzustnie lub zewnątrzustnie).

Najczęściej miejscem dawczym jest okolica podbródkowa lub zatrzonowcowa. Pobrane i wymodelowane fragmenty kości umiejscawia się w miejscach wcześniej zaplanowanych implantów mocując je stabilnie do podłoża kostnego za pomocą śrub tytanowych używanych do stabilizowania złamań twarzoczaszki. Po okresie 4-6 miesięcy wgajania przeszczepu można przeprowadzić zabieg implantacji.

PL