Wskazania

W wyniku rozwoju próchnicy może dojść do choroby miazgi zęba-zapalenia. Jeżeli zapalenie przechodzi w stan nieodwracalny, konieczne jest usunięcie miazgi i przeprowadzenie leczenia kanałowego.

Do wskazań do rozpoczęcia leczenia endodontycznego zalicza się:
- zgorzel zęba
- uraz zęba : uraz zęba może kwalifikować się do leczenia kanałowego jeśli doszło do odsłonięcia miazgi. Przykładem może być złamanie brzegu siecznego zęba. Jeśłi nie sięga do miazgi, leczenie kanałowe nie jest konieczne, a złamany ząb odbudowuje się materiałem kompozytowym, licówką lub porcelanową koroną protetyczną. Jeśli złamanie narusza komorę zęba, leczenie kanałowe jest konieczne. Po prawidłowym wyleczeniu kanałowym złamany ząb można odbudować za pomocą wkładu koronowo- korzeniowego i korony protetycznej. W takich przypadkach zwykle ząb jest zniszczony, aby odbudować go za pomocą typowego wypełnienia kompozytowego.
- głęboka próchnica zęba
- patologiczna kieszonka dziąsłowa
- głęboki ubytek przyszyjkowy
- obumarcie zęba na skutek działania bodźców zewnętrznych
- obumarcie zęba związane z wiekiem : procesy starzenia się organizmu przejawiają się również w zębach. Wraz z wiekiem komora zęba stopniowo kurczy się, a kanały korzeniowe zwęzają się, aż do całkowitego zamknięcia, zwanego obliteracją. Miazga zęba ulega natomiast stopniowej degeneracji – zmniejsza się liczba komórek, a naczynia i nerwy ulegają zwapnieniu. Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe mogą stanowić wskazanie do leczenia endodontycznego.
- patologiczne starcie zęba : jeśli zęby są starte do granicy komory zęba i w efekcie dochodzi do odsłonięcia i zakażenia miazgi, taki ząb należy leczyć endodotycznie.
- leczenie kanałowe ze wskazań protetycznych : leczenie endodontyczne stosowane jest w przypadkach, kiedy ząb wymaga odbudowy protetycznej, a jest bardzo zniszczony lub ma bardzo duże wypełnienia kompozytowe lub kiedy ząb został zakwalifikowany jako ząb filarowy w planowanym moście protetycznym, a jest bardzo zniszczony.

PL